UDI-innsikt

Barnets beste

October 18, 2020

Hvordan kan man ta hensyn til barnets beste i vanskelige saker som handler om for eksempel utvisning av en foreldre, eller når det kommer til tvangsretur? Hva betyr barnets beste, og blir det ivaretatt av, i dette tilfellet Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politiets utlendingsenhet (PU)?

Det siste året har Mona Martnes, forsker ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø, forsket på barnets beste når det kommer til utvisningssaker, i tillegg til dette har hun i samarbeid med UDI utarbeidet en barnefagligveilder for UDI. Denne veilederen er utformet som en lærebok, som gir en grundig innføring i lovverket rundt barnets beste, slik at saksbehandlerne får en enda dypere forståelse og større trygghet når de skal ta vanskelige avveininger.

I denne podcasten snakker vi med Mona Martnes og de to barnefaglige koordinatorene Christina Kloster fra PU og Solgunn Flatebø Solberg fra UDI.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App